Tổ chức phi chính phủ là gì? Các đặc điểm nổi bật

Tổ chức phi chính phủ là gì?

Tổ chức phi chính phủ là gì?

Thuật ngữ “tổ chức phi chính phủ” viết tắt là NGO, đã được công nhận vào năm 1945 do Liên Hợp Quốc cần phân biệt điều lệ giữa các quyền tham gia của các cơ quan chuyên môn liên chính phủ và các tổ chức tư nhân quốc tế. Tại Liên Hợp Quốc, hầu như tất cả các loại cơ quan đều có thể được công nhận là NGO. Các tổ chức phi chính phủ độc lập khỏi sự kiểm soát của chính phủ, tuy nhiên sẽ không tìm cách thách thức các chính phủ với tư cách là một đảng chính trị hoặc tập trung vào quyền con người, phi lợi nhuận và phi hình sự.

Một tổ chức phi chính phủ còn được định nghĩa là một hiệp hội tự nguyện độc lập của những người hành động liên tục, vì một số mục đích chung, ngoài việc đạt được văn phòng chính phủ, kiếm tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp.

  • Cấu trúc của các tổ chức phi chính phủ khác nhau đáng kể. Chúng có thể là hệ thống phân cấp toàn cầu, với một cơ quan trung ương tương đối mạnh hoặc một sự sắp xếp liên bang lỏng lẻo hơn. Ngoài ra, họ có thể có trụ sở tại một quốc gia duy nhất và hoạt động xuyên quốc gia.
  • Với sự cải thiện về truyền thông, các nhóm có trụ sở tại địa phương hơn, được gọi là các tổ chức cơ sở hoặc các tổ chức dựa trên cộng đồng, đã trở nên tích cực ở cấp quốc gia hoặc thậm chí toàn cầu. Càng ngày điều này xảy ra thông qua sự hình thành liên minh. Có các NGO quốc tế, cung cấp một cấu trúc thể chế cho các NGO khác nhau không chia sẻ một bản sắc chung. Ngoài ra còn có các mạng dựa trên vấn đề lỏng lẻo và các cuộc họp kín, vận động hành lang tại các hội nghị của Liên Hợp Quốc.
  • Có lúc NGO trái ngược với các phong trào xã hội. Nhiều người đề xướng các phong trào xã hội có thể muốn thấy các phong trào tiến bộ hơn và năng động hơn các tổ chức phi chính phủ, đây là một sự phân đôi giả. NGO là thành phần của các phong trào xã hội. Tương tự, xã hội dân sự là khái niệm rộng hơn để bao quát mọi hoạt động xã hội của các cá nhân, nhóm và phong trào. Nó vẫn là một vấn đề tranh cãi cho dù xã hội dân sự cũng bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế. Thông thường, xã hội được coi là bao gồm ba lĩnh vực: chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự, ngoại trừ các doanh nghiệp.
  • Các tổ chức phi chính phủ rất đa dạng và gây tranh cãi đến mức không thể hỗ trợ, hoặc phản đối tất cả các tổ chức NGO. Họ có thể tuyên bố là tiếng nói của người dân và có tính hợp pháp cao hơn các chính phủ, nhưng đây chỉ có thể là một yêu sách chính đáng dưới các chính phủ độc tài. Tuy nhiên, vai trò của họ với tư cách là người tham gia tranh luận dân chủ không phụ thuộc vào bất kỳ yêu cầu nào đối với tính hợp pháp đại diện.
  • Dự thảo đầu tiên của Hiến chương Liên Hợp Quốc không đề cập đến việc duy trì hợp tác với các cơ quan tư nhân. Một loạt các nhóm, chủ yếu nhưng không chỉ từ Hoa Kỳ, đã vận động để khắc phục điều này tại hội nghị San Francisco, nơi thành lập Liên Hợp Quốc vào năm 1945. Họ không chỉ thành công trong việc đưa ra một điều khoản để củng cố và chính thức hóa các mối quan hệ với các tổ chức tư nhân do Liên đoàn duy trì trước đây, họ còn nâng cao đáng kể vai trò của Liên Hợp Quốc trong các vấn đề kinh tế, xã hội và nâng cấp vị thế của Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) thành một cơ quan chính của LHQ

Tổ chức phi chính phủ là gì?

Đặc điểm của các tổ chức phi chính phủ là gì?

Nhiều loại tổ chức đa dạng hiện được mô tả là NGO. Không có định nghĩa được chấp nhận chung về một NGO và thuật ngữ này mang ý nghĩa khác nhau trong các trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, có một số tính năng cơ bản. Rõ ràng một tổ chức phi chính phủ phải độc lập khỏi sự kiểm soát trực tiếp của bất kỳ chính phủ nào.

Ngoài ra, có ba đặc điểm khác được chấp nhận chung loại trừ các loại cơ thể cụ thể khỏi xem xét. Một tổ chức phi chính phủ sẽ không được thành lập như một đảng chính trị. Nó sẽ là phi lợi nhuận và nó sẽ không phải là một nhóm tội phạm, đặc biệt nó sẽ không bạo lực.

  • Những đặc điểm này được áp dụng trong sử dụng chung, bởi vì chúng phù hợp với các điều kiện được Liên Hợp Quốc công nhận.
  • Ranh giới đôi khi có thể bị xóa nhòa: một số NGO trong thực tế có thể được xác định chặt chẽ với một đảng chính trị.
  • Nhiều tổ chức phi chính phủ tạo thu nhập từ các hoạt động thương mại, đáng chú ý là hợp đồng tư vấn hoặc bán các ấn phẩm và một số ít NGO có thể liên quan đến các cuộc biểu tình chính trị bạo lực.

Tuy nhiên, một tổ chức phi chính phủ không bao giờ được thành lập như một bộ máy quan liêu của chính phủ, một đảng, một công ty, một tổ chức tội phạm hoặc một nhóm du kích.

Tổ chức phi chính phủ

Trong cuộc thảo luận về chính trị trong các quốc gia, một sự khác biệt thường được đưa ra giữa các nhóm lợi ích và các nhóm áp lực, nhưng phải chấp nhận rằng cả hai loại nhóm tư nhân đều có tác động đến việc hoạch định chính sách của chính phủ.

Thuật ngữ, nhóm lợi ích, thiên về việc xem xét các nhóm như các công ty hoặc công đoàn. Việc sử dụng thuật ngữ này là không thỏa đáng, vì nó có xu hướng ngụ ý rằng các nhóm như vậy chỉ quan tâm đến chính sách kinh tế, rằng họ chỉ hành động để bảo vệ vị thế kinh tế của chính họ và chỉ những nhóm có nguồn lực kinh tế đáng kể mới có thể tác động đến chính trị.

Không có đề xuất nào trong số này là hợp lệ. Các chủ thể kinh tế lớn cũng quan tâm đến các giá trị ngoài sự tích lũy của cải.

  • Tối thiểu, họ cũng theo đuổi an ninh và tình trạng.
  • Ở mức tối đa, họ có trách nhiệm rộng hơn đối với sức khỏe và an toàn, phúc lợi xã hội và giá trị môi trường. Thuật ngữ, nhóm áp lực, gọi một phạm vi rộng hơn của các nhóm.

Việc sử dụng nó nhằm mục đích bao gồm những người, chẳng hạn như các nhà môi trường và các nhóm nhân quyền, những người đang theo đuổi các mục tiêu không trực tiếp mang lại lợi ích cho họ.

Hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu về khái niệm tổ chức phi chính phủ là gì và những đặc điểm nổi bật của NGO.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *