Posted in Tin tức

Chính phủ điện tử là gì? Giải thích sự thành công và thất bại của CPĐT

Chính phủ điện tử là xu hướng của hiện tại và tương lai song song với sự phát triển của công nghệ thông tin. Những…

Tìm hiểu thêm Chính phủ điện tử là gì? Giải thích sự thành công và thất bại của CPĐT
Posted in Tin tức

Trái phiếu chính phủ là gì? Lãi xuất, cách hoạt động và rủi ro

Trái phiếu chính phủ là một loại hình đầu tư dựa trên nợ, trong đó bạn cho chính phủ vay tiền để đổi lấy lãi…

Tìm hiểu thêm Trái phiếu chính phủ là gì? Lãi xuất, cách hoạt động và rủi ro
Posted in Tin tức

Tổ chức phi chính phủ là gì? Các đặc điểm nổi bật

Tổ chức phi chính phủ là gì? Thuật ngữ “tổ chức phi chính phủ” viết tắt là NGO, đã được công nhận vào năm 1945…

Tìm hiểu thêm Tổ chức phi chính phủ là gì? Các đặc điểm nổi bật
Posted in Tin tức

Học bổng chính phủ Úc dành cho sinh viên quốc tế 2019-2020

Học bổng quốc tế, học bổng hoặc trợ cấp được cung cấp cho sinh viên bên ngoài quốc gia nơi có trường đại học. Đây…

Tìm hiểu thêm Học bổng chính phủ Úc dành cho sinh viên quốc tế 2019-2020