Giới thiệu

Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử là diễn đàn CHÍNH THỨC và UY TÍN nhất về Chính phủ điện tử tại Việt Nam Tiếp nối những chủ đề thảo luận trong suốt 11 năm qua về định hướng và giải pháp phát triển Chính phủ điện tử hiện đại, đón đầu các xu thế công nghệ mới, Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2013 sẽ tập trung vào chủ đề “NÂNG CAO NĂNG LỰC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC, MINH BẠCH VÀ GẮN KẾT CÔNG DÂN”. Hội thảo sẽ tiếp tục các trao đổi, đánh giá về thực trạng và những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử, cũng như đề xuất các sáng kiến ứng dụng công nghệ tạo đà cho những chuyển biến lớn trong phát triển Chính phủ điện tử và Cải cách hành chính công tại Việt Nam.

NỘI DUNG CHÍNH HỘI THẢO

  • Hiện trạng và xu hướng ứng dụng CNTT vào cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam.
  • Chính phủ điện tử: Lộ trình chuyển đổi ứng dụng Công nghệ Thông tin nhằm nâng cao năng lực vận hành và hiệu quả hợp tác.
  • Giải pháp công nghệ giúp nâng cao hiệu quả và hiệu suất vận hành trong khối chính phủ.
  • Chính phủ Mở: Minh bạch hóa và thúc đẩy gắn kết công dân.
  • Hệ thống bầu cử điện tử và chính phủ điện tử: Sáng tạo, hiệu quả, minh bạch và an toàn.
  • Dữ liệu lớn và Phân tích dữ liệu lớn giúp tăng cường hiệu quả cho khối nhà nước
  • Ứng dụng nền tảng di động trong cung cấp dịch vụ công.
  • Xu thế BYOD hướng tới nâng cao hiệu suất hoạt động và Những vấn đề về an toàn thông tin liên quan.

NHÀ TÀI TRỢ HỘI THẢO

LỊCH SỰ KIỆN NĂM 2019