Chính phủ điện tử là gì? Giải thích sự thành công và thất bại của CPĐT

Chính phủ điện tử là xu hướng của hiện tại và tương lai song song với sự phát triển của công nghệ thông tin. Những thông tin trong bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu được các khái niệm cơ bản về chính phủ điện tử là gì, nó gồm những gì, lợi ích khi áp dụng và những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Phiên họp của ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử
Phiên họp của Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử

Chính phủ điện tử là gì?

Khái niệm

Chính phủ điện tử là việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) để cải thiện hoạt động của các tổ chức khu vực công.

Một số định nghĩa chỉ giới hạn chính phủ điện tử đối với các ứng dụng hỗ trợ Internet hoặc chỉ tương tác giữa chính phủ và các nhóm bên ngoài. Ở đây, chúng tôi định nghĩa bao gồm tất cả các thiết bị kỹ thuật số áp dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động khu vực công được.

Chính phủ điện tử là gì
Chính phủ điện tử là gì?

Chính phủ điện tử bao gồm những gì?

Có ba lĩnh vực chính của chính phủ điện tử:

 • Cải thiện quy trình của chính phủ: Ứng dụng điện tử
 • Kết nối công dân: eCitizens và dịch vụ điện tử
 • Xây dựng các tương tác bên ngoài: eSociety

Chính phủ điện tử sẽ giúp giải quyết các vấn đề mà chính phủ quá tốn kém, mất nhiều công sức mà hiệu quả không cao:

 • Quản trị điện tử
 • Công dân điện tử và dịch vụ điện tử
 • Xã hội điện tử

Chi tiết hơn một chút, các lĩnh vực của chính phủ điện tử như sau.

Cải thiện quy trình của chính phủ: Ứng dụng điện tử

Các sáng kiến ​​chính phủ điện tử trong lĩnh vực này liên quan đến việc cải thiện hoạt động nội bộ của khu vực công. Chúng bao gồm:

 • Cắt giảm chi phí quá trình: cải thiện đầu vào/tỷ lệ đầu ra bằng cách cắt giảm chi phí tài chính và tiết kiệm thời gian.
 • Quản lý hiệu suất quá trình: lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát hiệu suất của các nguồn lực quy trình (con người, tài chính và khác).
 • Tạo kết nối chiến lược trong chính phủ: kết nối vũ khí, cơ quan, kho lưu trữ dữ liệu của chính phủ để tăng cường năng lực điều tra, phát triển và thực hiện chiến lược và chính sách hướng dẫn các quy trình của chính phủ.
 • Tạo sự trao quyền: chuyển quyền lực, quyền hạn và tài nguyên cho các quy trình từ địa điểm hiện tại của họ đến địa điểm mới.
Chính phủ điện tử bao gồm những gì?
Chính phủ điện tử bao gồm những gì?

Kết nối công dân: eCitizens và dịch vụ điện tử

Những sáng kiến ​​như vậy đặc biệt liên quan đến mối quan hệ giữa chính phủ và công dân: với tư cách là cử tri các bên liên quan mà khu vực công sẽ lấy được tính hợp pháp của nó hoặc là khách hàng sử dụng dịch vụ công cộng. Những sáng kiến ​​này có thể kết hợp tốt các cải tiến quy trình được xác định trong phần ứng dụng điện tử. Tuy nhiên, chúng cũng bao gồm một khoản lớn hơn:

 • Nói chuyện với công dân: cung cấp cho công dân chi tiết về các hoạt động của khu vực công. Điều này chủ yếu liên quan đến một số loại trách nhiệm làm cho công chức có trách nhiệm hơn đối với các quyết định và hành động của họ.
 • Lắng nghe công dân: tăng đầu vào của công dân vào các quyết định và hành động của khu vực công. Điều này có thể được gắn cờ là dân chủ hóa hoặc tham gia.
 • Cải thiện các dịch vụ công cộng: cải thiện các dịch vụ được cung cấp cho các thành viên của cộng đồng theo các chiều như chất lượng, tiện lợi và chi phí.

Xây dựng các tương tác bên ngoài: eSociety

Các sáng kiến ​​như vậy đặc biệt liên quan đến mối quan hệ giữa các cơ quan công cộng và các tổ chức khác:

 • Các cơ quan công cộng khác
 • Các công ty thuộc khu vực tư nhân
 • Các tổ chức phi lợi nhuận và cộng đồng.
 • Các kết nối công dân
 • Các sáng kiến ​​này có thể kết hợp tốt các cải tiến quy trình được xác định trong phần ứng dụng điện tử.

3 nhiệm vụ của việc xây dựng các tương tác bên ngoài: eSociety:

 • Làm việc tốt hơn với doanh nghiệp: cải thiện sự tương tác giữa chính phủ và doanh nghiệp. Điều này bao gồm số hóa quy định, mua sắm và dịch vụ cho doanh nghiệp để cải thiện chất lượng, tiện lợi và chi phí.
 • Phát triển cộng đồng: xây dựng năng lực xã hội và kinh tế và vốn của cộng đồng địa phương.
 • Xây dựng quan hệ đối tác: tạo ra các nhóm tổ chức để đạt được các mục tiêu kinh tế và xã hội. Khu vực công hầu như luôn là một trong những đối tác mặc dù đôi khi nó chỉ đóng vai trò là người hỗ trợ cho những người khác.

Thành công và thất bại trong các dự án chính phủ điện tử

Thành công và thất bại trong các dự án chính phủ điện tử luôn là chủ đề đầu tiên trong một loạt các chủ đề được trao đổi bởi Chính phủ điện tử có trao đổi thông tin phát triển.

Chính phủ điện tử Thành công và thất bại

Tại sao lo lắng về thất bại của chính phủ điện tử?

Các dự án chính phủ điện tử có thể xảy ra ba kết quả chính:

 • Thất bại hoàn toàn;
 • Thất bại một phần;
 • Thành công.

Trong số các dự án của chính phủ điện tử ở các nước đang phát triển, ước tính tỉ lệ:

 • 35% là thất bại;
 • 50% là thất bại một phần;
 • Chỉ khoảng 15% có thể được xem là thành công.

Tỷ lệ thất bại cao này là một vấn đề lớn.

 • Nó mang lại chi phí tài chính trực tiếp và gián tiếp nghiêm trọng.
 • Nó làm tổn hại tinh thần, uy tín và niềm tin.
 • Nó ngăn chặn lợi ích của chính phủ điện tử được chuyển giao.

Thất bại có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc học và tạo kiến ​​thức, giúp cải thiện các dự án sau này. Tuy nhiên, có nhiều rào cản để học hỏi từ các thất bại.

Lý do của sự thành công hay thất bại của chính phủ điện tử

Để giúp giải thích lý do tại sao các dự án chính phủ điện tử thất bại (trong một số trường hợp thành công). Theo dữ liệu phân tích từ 30 trường hợp được ủy quyền của chính phủ điện tử từ khắp nơi trên thế giới. Chúng được phân loại theo kết quả, loại cải cách, ngành và khu vực địa lý liên quan.

Từ việc phân tích những dữ liệu này và một số trường hợp khác đã ra được nguyên nhân thất bại và thành công của chính phủ điện tử.

Các yếu tố then chốt ảnh hưởng là:

 • Áp lực bên ngoài
 • Mong muốn chính trị nội bộ
 • Tổng thể tầm nhìn và chiến lược
 • Quản lý dự án
 • Quản lý tư tưởng chính trị/lợi ích cá nhân
 • Thiết kế
 • Năng lực
 • Cơ sở hạ tầng công nghệ

Khoảng cách giữa thiết kế và thực tế càng lớn, rủi ro dự án sẽ thất bại càng lớn. Khoảng cách càng nhỏ, cơ hội thành công càng lớn.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *