Sự kiện trước

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2017

Thời gian: 04 – 05 tháng 04, 2017
Địa điểm: Ks. Melia Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Chủ đề hội thảo: “PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4: TẦM NHÌN & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ”

Xem ảnh sự kiện

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2016

Thời gian: 29 – 30 tháng 03, 2016
Địa điểm: Ks. Melia Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Chủ đề hội thảo: Phát triển Chính phủ Điện tử: Hạ tầng hiện đại, dịch vụ công thông minh, tăng cường minh bạch và gắn kết người dân

Xem ảnh sự kiện

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2015

Thời gian: 21 – 22 tháng 07, 2015
Địa điểm: Ks. New World, 76 Lê Lai, Q1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ đề hội thảo: Chính phủ Điện tử, Y tế Điện tử và Giao thông Thông minh

Xem ảnh sự kiện

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2014

Thời gian: 16 – 17 tháng 07, 2014
Địa điểm: Ks. Novotel, 36 Bạch Đằng, Đà Nẵng, Việt Nam
Chủ đề hội thảo: Phát triển Chính phủ Điện tử: Hạ tầng thông minh, Hành chính hiện đại, Nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Xem ảnh sự kiện 

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2013

Thời gian: 23 tháng 08, 2013
Địa điểm: Ks. Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Việt Nam
Chủ đề hội thảo: Nâng cao năng lực Chính phủ Điện tử: Tăng cường hợp tác, minh bạch và gắn kết công dân

Xem ảnh sự kiện

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2012

Thời gian: 20 tháng 07, 2012
Địa điểm: Hanoi Towers, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Chủ đề hội thảo: Phát triển Chính phủ Điện tử: Minh bạch hơn, phục vụ người dân tốt hơn

Xem ảnh sự kiện

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2011


Thời gian: 14 – 15 tháng 07, 2011
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn – SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề hội thảo: Chính phủ Điện tử gắn với cải cách thủ tục hành chính