Ông Trịnh Ngọc Minh

Leader of Security Solution, Cisco Vietnam

Ông Trịnh Ngọc Minh

Leader of Security Solution, Cisco Vietnam

Biography

Ông Trịnh Ngọc Minh là Chuyên gia tư vấn bảo mật của Cisco Security Solutions, APJC từ đầu năm 2015 và Chuyên gia an ninh mạng cho Việt Nam từ tháng 3 năm 2017. Tổ chức của ông hỗ trợ khách hàng với các giải pháp bảo mật để bảo vệ tài sản quan trọng của họ và để đối phó với mối đe dọa an ninh mạng hiện đại. Nhiệm vụ thực tế của ông là phát triển hoạt động kinh doanh bảo mật của Cisco tại Việt Nam.

Trước khi làm việc cho Cisco, ông  Minh đã làm nghiên cứu Toán học và Giảng viên Đại học về Toán học và Công nghệ thông tin trong hơn 20 năm. Bên cạnh hoạt động Giảng dạy Học thuật, anh cũng quan tâm đến việc thực hành Quản trị hệ thống và đào tạo chuyên môn. Trong các lĩnh vực này, ông Minh là người hướng dẫn được chứng nhận cho Cisco Learning Partner (CCSI), Học viện mạng Cisco (CCAI) và Hệ điều hành Solaris trong hơn 10 năm. Ông có Chứng chỉ CISSP và SSGIPS về Bảo mật.

Ông Trịnh Ngọc Minh tham gia tích cực vào Hiệp hội An ninh Thông tin và là Phó Chủ tịch Chi nhánh Nam bộ VNISA.

Chủ đề bài nói :

Kiến trúc toàn diện về An toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử