Ông Perry Chu

Kỹ sư trưởng khối Giải pháp, One Identity Châu Á TBD và Nhật Bản

Ông Perry Chu

Kỹ sư trưởng khối Giải pháp, One Identity Châu Á TBD và Nhật Bản

Biography

Perry Chu là Kiến trúc sư giải pháp chính cho One Identity Asia Pacific & Japan. Ông có hơn 18 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp phần mềm qua các vai trò khác nhau. Trước vai trò này, Perry là Giám đốc Tương tác của Tập đoàn Phần mềm Dell APJ, nơi ông làm việc chặt chẽ với nhóm bán hàng để bán các dịch vụ như một gói. Ông cũng chịu trách nhiệm cho tất cả các dự án cung cấp dịch vụ trên toàn APJ.

Trước đó, Perry Chu đã đảm nhận các vị trí kỹ thuật khác nhau, trong GE HCIT, Quest Software China và Canada. Nền của ông mở rộng ross nhiều công nghệ như là một nhà tư vấn kỹ thuật, với những năm sau tập trung vào không gian Quản lý Nhận dạng & Truy cập.

Chủ đề bài nói :

Bảo mật thông tin – làm thế nào để quản lý đặc quyền tiếp cận