Ông Nguyễn Trọng Đường

Giám đốc VNCERT, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Trọng Đường

Giám đốc VNCERT, Bộ Thông tin và Truyền thông

Biography

Ông Nguyễn Trọng Đường là Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (MIC).  Ông đã từng giữ chức vụ  Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông Tin và Truyền Thông từ năm 2009 đến năm 2015.

VNCERT là cơ quan của Chính phủ có chức năng điều phối các tổ chức an ninh thông tin để ứng phó với các sự cố an ninh mạng toàn Việt Nam; Giám sát an ninh CNTT cho các hệ thống chính phủ điện tử và hệ thống mạng máy tính toàn quốc;  giám sát và bảo vệ cộng đồng; bảo vệ hệ thống mạng của chính phủ tại Việt Nam. VNCERT cũng đóng góp trong việc điều tiết và đưa ra các chính sách, chiến lược, quy hoạch tổng thể, các dự án nhằm thúc đẩy và cải thiện an ninh thông tin tại Việt Nam. VNCERT là điểm tiếp xúc của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng. VNCERT là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ TT & TT thực hiện chức năng của MIC trong triển khai kỹ thuật các hoạt động an ninh mạng quốc gia.

Là người đứng đầu VNCERT, ông Đường hiện đang đứng đầu mạng lưới đội phản ứng sự cố để bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng nhất tại Việt Nam.

Ông Đường tốt nghiệp tại Hà Nội Việt Nam với vai trò là kỹ sư kiểm soát tín hiệu; Nhận được văn bằng tốt nghiệp trong các hệ thống truyền thông tại Melbourne, Úc; Đạt được Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật trong Kỹ thuật Viễn thông cũng ở Melbourne, Úc.

Ông Đường tham gia Bộ Bưu chính Viễn thông (tên cũ là Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam) với tư cách là nhà hoạch định chính sách tại Bộ Công nghiệp CNTT từ năm 2003. Ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin và sau đó là Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin từ năm 2009. Ông cũng là Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Thông tin và Truyền thông Quốc gia (NSC-ICT), Chính phủ Việt Nam. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm VNCERT từ năm 2015.

Công việc trước đây của ông  là Giám đốc các dự án của Chính phủ (2000-2003) với Tập đoàn FPT, Tập đoàn Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam . Trước đó, ông làm việc tại Công ty thành viên của Tổng công ty Điện tử và Công nghệ thông tin Việt Nam, với tư cách là Kỹ sư thiết kế điện tử (1991-1994); Giám đốc Nhà máy điện tử (1994-1996); Vụ trưởng Vụ Kỹ thuật và Năng suất (1995-1999).