Ông Nguyễn Quốc Vinh

Member of the Members’ Council, Vietnam Post

Ông Nguyễn Quốc Vinh

Member of the Members’ Council, Vietnam Post

Biography

Ông Nguyễn Quốc Vinh sinh ngày 11/10/1961

Từng học Đại học Kỹ thuật quân sự – Khoa Vô tuyến Điện tử, sau đó học Bưu điện ở Matxcơva (Nga), tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư tự động hóa.

Năm 2007, ông Nguyễn Quốc Vinh được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

Năm 2015, ông Nguyễn Quốc Vinh được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; phụ trách lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Tổng công ty.

Ông Nguyễn Quốc Vinh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức mạng lưới, lựa chọn kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các dịch vụ hành chính công qua Bưu điện.

Ông cũng có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu, cải tiến sản phẩm dịch vụ, tổ chức sản xuất, hiện đại hóa cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin mới vào thực tiễn quản lý sản xuất tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Vinh từng tham gia và có các ý kiến đóng góp thiết thực cũng như các bài phát biểu quan trọng tại một số diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bưu chính; bưu chính trong thời đại 4.0, Chính phủ điện tử…

Chủ đề bài nói :

Vai trò của Bưu điện Việt Nam trong cung cấp dịch vụ hành chính công và triển khai Chính phủ điện tử