Bà Lê Thanh Hà

Trưởng phòng, Ban Pháp chế, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam

Bà Lê Thanh Hà

Trưởng phòng, Ban Pháp chế, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam

Biography

Bà Lê Thanh Hà hiện là Trưởng phòng Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Bà đã có gần 15 năm kinh nghiệm thực hiện các hoạt động nghiên cứu về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao cao năng lực cạnh tranh của Ban Pháp chế VCCI. Trong đó, hoạt động đã đạt được nhiều kết quả tích cực là việc điều phối triển khai các khảo sát doanh nghiệp đánh giá hoạt động cải cách TTHC các cơ quan nhà nước cấp TW và địa phương, các Bộ, Ngành. Các nghiên cứu này của VCCI đã được các cơ quan nhà nước đánh giá cao và sử dụng rất nhiều trong quá trình hoạch định chính sách cải cách hành chính của mình, đặc biệt là Bộ Tài chính – đơn vị đã có trên 3 năm phối hợp với VCCI để thực hiện đánh giá riêng cho ngành Thuế và Hải quan.

Bà Lê Thanh Hà là một trong những thành viên đầu tiên và liên tục trong 13 năm của Nhóm nghiên cứu Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đây là chỉ số do VCCI phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tiến hành và công bố liên tục trong 13 năm tại Việt Nam. PCI hiện nay đã trở thành chỉ báo quan trọng về chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đồng thời, việc công bố bảng xếp hạng PCI hàng năm còn tạo ra những động lực tích cực để các chính quyền tỉnh, thành trên toàn quốc tìm tòi, sáng tạo ra những giải pháp hiệu quả nhằm cải thiện MTKD thuận lợi cho doanh nghiệp.

Chủ đề bài nói :

Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính: Giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp tại Việt Nam