Lý do tham dự

Hãy đăng ký tham gia Hội thảo Chính phủ điện tử Việt Nam 2018 ngay từ bây giờ vì những lợi ích tuyệt vời như :

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN CHÍNH

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐĂNG KÝ

Tiệc tối

 Tiệc Cocktail giao lưu

 Tiệc tối bàn tròn

 Chương trình nghệ thuật (nếu có)

Book Now
Hội thảo

 Cuốn kỷ yếu hội thảo

 Phiên dịch Anh – Việt trong hội thảo

 Quà tặng sự kiện (nếu có)

 Tiệc trà giữa giờ

 Tham gia triển lãm

25% Mức ưu đãi tối đa

Book Now
Hội thảo và tiệc tối

 Tiệc Cocktail giao lưu

 Tiệc tối bàn tròn

 Chương trình nghệ thuật (nếu có)

 Cuốn kỷ yếu hội thảo

 Phiên dịch Anh – Việt trong hội thảo

 Quà tặng sự kiện (nếu có)

 Tiệc trà giữa giờ

 Tham gia triển lãm

Book Now

LIÊN HỆ

Đăng ký tham dự
Phụ trách khách tham dự
Cố định: 024 3933 5611
Di động: 090 342 9977
Email: attendee@idg.com.vn