Diễn giả

Ông Phan Ngọc Thọ

Chủ tịch, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế

Ông Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Quốc Vinh

Member of the Members’ Council, Vietnam Post

Ông Sean Preston

Giám đốc quốc gia Visa tại Việt Nam – Lào – Campuchia

Ông Nguyễn Quang Đồng

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam

Ông Nguyễn Trọng Đường

Giám đốc VNCERT, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Ngô Quang Huy

Phó Giám đốc, VNCERT

Ông Hà Thế Phương

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP An ninh An toàn thông tin CMC

Ông Trịnh Ngọc Minh

Leader of Security Solution, Cisco Vietnam

Ông Perry Chu

Kỹ sư trưởng khối Giải pháp, One Identity Châu Á TBD và Nhật Bản

Ông Thang Văn Phúc

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển (VIDS)

Bà Đỗ Thanh Huyền

Chuyên gia phân tích chính sách công, Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc – UNDP.

Bà Trần Thị Lan Hương

Senior expert, World Bank in Vietnam

Bà Lê Thanh Hà

Trưởng phòng, Ban Pháp chế, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam

Ông Nguyễn Phương Bắc

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh

Being update / Đang được cập nhật