Chương trình hội thảo

PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI NỀN

HÀNH CHÍNH HIỆN ĐẠI VÀ HIỆU QUẢ”

 

LỄ KHAI MẠC & báo cáo chính


hỘi thẢo QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2018

07:30 – 12:00

Điều phối : Ông Bùi Như Uyên, Trưởng Ban hội viên, Hội Truyền thông số Việt Nam

07:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:00

GIỚI THIỆU KHÁCH MỜI & ĐẠI BIỂU

08:05

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

08:10

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông

08:20

Xây dựng chính quyền điện tử tại Thừa Thiên Huế trên cơ sở hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhận thức của người dân
Ông Phan Ngọc Thọ
, Chủ tịch, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế

08:40

Hiện trạng và định hướng triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử
Ông Nguyễn Thành Phúc
, Cục trưởng, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

09:00

Vai trò của Bưu điện Việt Nam trong cung cấp dịch vụ hành chính công và triển khai Chính phủ điện tử
Ông Nguyễn Quốc Vinh
, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

09:20 Mở khóa Hệ sinh thái thanh toán thông qua hệ thống giao thông đô thị
Ông Sean Preston
, Giám đốc quốc gia Visa tại Việt Nam – Lào – Campuchia

09:40

Báo cáo & Công bố xếp hạng Chính phủ điện tử năm 2017
Ông Nguyễn Quang Đồng
, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam

10:00

TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

CHUYÊN ĐỀ 1: EGOV
ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CHO HỆ THỐNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc VNCERT, Bộ Thông tin và Truyền thông
10:10 – 12:00 | Diễn ra song song với chuyên đề 2

10:10

Hiện trạng và giải pháp giám sát, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống và dịch vụ Công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.
Ông Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc, VNCERT

10:30

Mô hình triển khai trung tâm giám sát, xử lý sự cố an toàn, an ninh thông tin cho các đơn vị chính phủ: hiệu quả thời gian – tiết kiệm chi phí và tối ưu nguồn lực
Ông Hà Thế Phương
, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP An ninh An toàn thông tin CMC

10:50

Kiến trúc toàn diện về An toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử
Ông Trịnh Ngọc Minh
, Trưởng nhóm giải pháp An ninh bảo mật, Cisco Việt Nam

11:10

Bảo mật thông tin – làm thế nào để quản lý đặc quyền tiếp cận
Ông Perry Chu
, Kỹ sư trưởng khối Giải pháp, One Identity Châu Á TBD và Nhật Bản

11:30

Thảo luận chuyên đề:

Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống chính phủ điện tử

Chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc VNCERT, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tham gia:
Ông Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc, VNCERT
Ông Hà Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP An ninh An toàn thông tin CMC
Ông Trịnh Ngọc Minh, Trưởng nhóm giải pháp An ninh bảo mật, Cisco Việt Nam
Ông Perry Chu, Kỹ sư trưởng khối Giải pháp, One Identity Châu Á TBD và Nhật Bản

12:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

CHUYÊN ĐỀ 2 :DGOV
ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ ĐỂ CẢI CÁCH, CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, GIA TĂNG TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ CHỐNG THAM NHŨNG

Chủ trì: Ông Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển (VIDS)
10:10 – 12:00  | Diễn ra song song với chuyên đề 1

10:10

Quản trị điện tử: Từ trải nghiệm và cảm nhận của người dân thông qua chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam
Bà Đỗ Thanh Huyền,
Chuyên gia phân tích chính sách công, Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc – UNDP.

10:30

Phát triển Dữ liệu mở: ‘Mở’ dữ liệu chính phủ và tăng cường tiếp cận thông tin cho phát triển kinh tế
Bà Trần Thị Lan Hương
, Chuyên gia cao cấp, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

10:50

Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính: Giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp tại Việt Nam
Bà Lê Thanh Hà
, Trưởng phòng, Ban Pháp chế, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam

11:10

Chính quyền điện tử trong cải thiện chất lượng quản trị địa phương: vai trò và nhận diện khó khăn
Ông Nguyễn Phương Bắc
, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh

11:30

Thảo luận chuyên đề:

Ứng dụng giải pháp chính phủ điện tử để cải cách, cung ứng dịch vụ
hành chính công, gia tăng trách nhiệm giải trình và chống tham nhũng

Chủ trì: Ông Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển

Tham gia:
Bà Đỗ Thanh Huyền, Chuyên gia phân tích chính sách công, Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc – UNDP
Bà Trần Thị Lan Hương, Chuyên gia cao cấp, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Bà Lê Thanh Hà, Trưởng phòng, Ban Pháp chế, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam
Ông Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh

12:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

TIỆC TỐI EGOV & BANKING VIETNAM 2018 (dự kiến)
18:30 – 21:00

18:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & TIỆC COCKTAIL

19:00

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

  • Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

  • Lãnh đạo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

  • Phát biểu của Ban tổ chức

19:20

TIỆC TỐI

19:30

TRAO CHỨNG NHẬN ĐƠN VỊ CÓ CHỈ SỐ PHÁT TRIẺN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TIÊU BIỂU NĂM 2017

21:00

KẾT THÚC TIỆC TỐI