Chương trình hội thảo

PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI NỀN

HÀNH CHÍNH HIỆN ĐẠI VÀ HIỆU QUẢ”

 

LỄ KHAI MẠC & báo cáo chính


hỘi thẢo QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2018

07:30 – 12:00

07:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:00

GIỚI THIỆU KHÁCH MỜI & ĐẠI BIỂU

08:05

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

08:10

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
– Lãnh đạo Bộ ngành và Ban Tổ chức

08:20

Thực trạng, tầm nhìn và chiến lược thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam
Ông Nguyễn Thành Phúc
, Cục trưởng, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

08:40

Báo cáo & Công bố xếp hạng Chính quyền điện tử tại địa phương năm 2018.
Lãnh đạo Viện Chính sách và Phát triển Truyền thông, VDCA

09:00

Xây dựng chính quyền điện tử tại Thừa Thiên – Huế trên cơ sở hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhận thức của người dân
Ông Phan Ngọc Thọ
, Chủ tịch, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế

09:20 Thanh toán phi tiếp xúc phục vụ các dịch vụ công trực tuyến
Lãnh đạo tập đoàn VISA

09:20

09:40

TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

 

CHUYÊN ĐỀ 1: DGOV
ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CHO HỆ THỐNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc VNCERT, Bộ Thông tin và Truyền thông
09:50 – 12:00 | Diễn ra song song với chuyên đề 2

09:50

Hiện trạng và giải pháp giám sát, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống và dịch vụ Công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.
Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc, VNCERT

10:10

Công tác đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống Chính quyền điện tử tại Quảng Ninh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (dự kiến)

10:30

Một số giải pháp bảo mật dành cho hệ thống chính phủ điện tử
Lãnh đạo Tập đoàn CMC

11:00

Mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử kiểu mẫu từ góc nhìn công nghệ
Chuyên gia từ Tập đoàn Cisco (dự kiến)

11.20

11.40

Hỏi đáp và Tổng kết Chuyên đề 1

12:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

CHUYÊN ĐỀ 2 :DGOV
ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ ĐỂ CẢI CÁCH, CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, GIA TĂNG TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ GIẢM THAM NHŨNG

Chủ trì: Tiến sĩ Võ Trí Hảo, Khoa Luật, Đại học Kinh tế TpHCM.
09:50 – 12:00  | Diễn ra song song với chuyên đề 1

09:50

Phát triển Dữ liệu mở: ‘Mở’ dữ liệu chính phủ và tăng cường tiếp cận thông tin cho phát triển kinh tế
Bà Trần Lan Hương
, Chuyên gia cao cấp, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

10:10

Một số vấn đề khó khăn và định hướng phát triển Chính quyền điện tử nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Ông Nguyễn Tiến Nhường
, Phó Chủ tịch UBND, tỉnh Bắc Ninh (đang xác nhận)

10:30

Chính phủ điện tử hỗ trợ thương mại – từ công nghệ tới chính sách
Ông Đậu Anh Tuấn
, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

11:00

Chính phủ điện tử nhằm thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm giải trình
Bà Đỗ Thị Thanh Huyền
, Chuyên gia phân tích công, Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc – UNDP.

11.20

11.40

Hỏi đáp và Tổng kết Chuyên đề 2

12:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

TIỆC TỐI EGOV & BANKING VIETNAM 2018 (dự kiến)
18:30 – 21:00

18:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & TIỆC COCKTAIL

19:00

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

  • Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

  • Lãnh đạo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

  • Phát biểu của Ban tổ chức

19:20

TIỆC TỐI

19:30

TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG TỪ BAN TỔ CHỨC

21:00

KẾT THÚC TIỆC TỐI